WINDYKACJA POLUBOWNA

W ramach usługi oferujemy:
 • monitoring należności i windykacja „miękka”, dbająca o dobre relacje biznesowe z dłużnikiem,
 • dokumentację rejestrową dłużnika,
 • badanie aktualnej sytuacji finansowej dłużnika,
 • ustalenie i monitorowanie harmonogramu spłat zadłużenia.

Korzyści ze współpracy:

 • indywidualne podejście do każdego zlecenia,
 • szczegółowa weryfikacja i ocena przekazanej dokumentacji,
 • doradztwo i opieka prawna na każdym etapie postępowania,
 • dbałość o transparentność i przejrzystość oferowanych usług,
 • indywidualny opiekun przypisany do każdego Klienta,
 • bieżące informowanie o stanie danej sprawy,
 • dbałość o ciągły bezpośredni kontakt z dłużnikiem w celu zachowania pełnej kontroli nad każdym procesem odzyskiwania należności.

POZOSTAŁE USŁUGI:

Wywiad gospodarczy

Obsługa i doradztwo prawne

Zostaw swój nr telefonu skontaktujemy się z Tobą